love song from Mabul Island :)

11 July 2011


love song from Mabul Island :)

saya akan merindui setiap detik di Mabul.. ia sungguh tenang dan saya sedar akan sesuatu..

hatiku sudah tertinggal di Mabul!